advertisement-image
Opinion

အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဆယ္စုႏႇစ္မ်ားစြာအသံုးျပဳႏႇင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားႏႇင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားတုိ႔ ဆယ္စုႏႇစ္တစ္ခုေက်ာ္ခန္႔ အဆက္ျပတ္ခဲ့ရသည္။ တိတိက်က်ဆုိရလွ်င္ ၂၀၀၃ ခုႏႇစ္ ျပည္တြင္းဘဏ္တုိ႔ Crisis ကာလအၿပီးမႇစလုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ႏႇစ္ကုန္ပိုင္းအထိျဖစ္သည္။ လက္ရႇိအခ်ိန္အားျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ Credit Card ထုတ္ေပးေနေသာ ဘဏ္ငါးခု ျဖစ္သည့္ AYA ၊ CB ၊ KBZ ၊ MOB ႏႇင့္ UAB စသျဖင့္တုိ႔ျဖစ္လာသည္။ ထုိကတ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းေနရာေပါင္း ႏႇစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ႏႇင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ Visa ၊ Master ၊ UnionPay ၊ JCB တုိ႔လက္ခံသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏုိင္ေနၿပီ။ ျပည္တြင္းရႇိ အခ်ဳိ႕ေသာ လခစား၀န္ထမ္းမ်ားႏႇင့္ လူအမ်ားစုအတြက္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ယဥ္ေက်းမႈမႇာ စိမ္းေနေသးသည္။ ထုိသူမ်ားအေနႏႇင့္ ဘဏ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အတုိး၊ အေၾကြး၀ယ္ကတ္၏ […]
Posted On April 23, 2018, By Editorial

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ရွိ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္အမ်ားစုမႇာ

ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္အမ်ားစုမႇာ ကုန္ၾကမ္းကိုတန္ဖိုးထပ္ဆင့္၍ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး နည္းပညာျမင့္ထုတ္ကုန္ မပါသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အမႇတ္တံဆိပ္တစ္ခုခ်င္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ထုိးေဖာက္ေနရာယူႏိုင္သည့္သူ ရႇာပါးေနပါေသးသည္။ ေလာေလာဆယ္ဆယ္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္အမ်ားစုမႇာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမႇ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားထုတ္ကုန္မ်ားကို ယႇဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကရသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အရည္အေသြးႏႇင့္ ထုတ္ပိုးပံုေကာင္းမြန္ေသသပ္ၿပီး ေစ်းသက္သာေအာင္ စီမံႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕မႇာ တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းလာျခင္းေၾကာင့္ အခြန္အခလည္း သက္သာေပရာ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားအေနႏႇင့္ အသည္းအသန္ယႇဥ္ၿပိဳင္ေနရေပသည္။ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားအေနျဖင့္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းပိုမိုရႇိလာရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရႇိေနေသးသည္။ ထုပ္ပိုးမႈ၊ စက္ကိရိယာ၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား၊ အရင္းအႏႇီး၊ နည္းပညာတို႔မႇာ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤသည္တို႔ ျပည့္၀စံုလင္ရန္ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားအေနႏႇင့္ အေတာ္ပင္အားထုတ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ထုိက္သင့္ေသာ ပံ့ပိုးမႈ၊ လုပ္သာကိုင္သာရႇိေစမည့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦေကာင္းမ်ားကို စီမံပံ့ပုိး၍ ၿပိဳင္တူတြန္းႏိုင္မႇသာ […]
Posted On April 14, 2018, By Editorial

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈစြမ္းရည္ႏႇင့္ လုပ္အားခ

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ မရႇိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား (Infrastructure) ေဆာက္လုပ္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြန္အေကာက္မ်ား၊ ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြႏႇင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုမႇ ၀င္ေငြမ်ားကို အေျခခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပို႔ကုန္ႏႇင့္ အပ္ကုန္၀င္ေငြ တိုးတက္ရန္အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ (Competitiveness) ရႇိရန္ လိုအပ္လႇေပသည္။ ယခုအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္အားခညိႇႏိႈင္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရတိုေရရႇည္အက်ဳိးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ တစ္ဖက္က လုပ္အားခကို ညိႇႏိႈင္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ရည္စြမ္းအားႏႇင့္ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ျမႇင့္တင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ အလုပ္ကို ေသေသသပ္သပ္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း၊ အခ်ိန္ႏႇင့္လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း၊ ႐ိုးသားမႈရႇိျခင္း၊ နာခံမႈရႇိျခင္း၊ သတ္မႇတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို တစ္သေ၀မတိမ္းလုပ္ကိုင္တတ္ျခင္းတို႔ လုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေသးစိတ္လုပ္ကိုင္တတ္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈစိတ္ဓာတ္ရႇိျခင္း၊ အရည္အေသြးစံမီေအာင္ လုပ္ကိုင္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းမ်ားရႇိရာ ထုတ္ကုန္ႏႇင့္ အပ္ကုန္၊ ေစ်းႏႈန္းႏႇင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ျမင့္မားသည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ […]
Posted On March 23, 2018, By Editorial

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၏ အေရးပါမႈ

Uber ၊ Grab တို႔လို အက္ပလီေကးရႇင္းမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ တကၠစီကားမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အႏႇံ႔အျပားေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၿပီး လက္ရႇိအေနထားတြင္ ႐ံုးတက္႐ံုးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတာ္႐ံုတကၠစီကားမ်ားငႇားရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေပ။ ဖုန္းမႇတစ္ဆင့္ တပ္ဆင္ထားေသာ အက္ပလီေကးရႇင္းကို တစ္ခ်က္ႏိႇပ္႐ံု၊ ဖုန္းတစ္ခ်က္ေျပာ႐ံုမွ်ျဖင့္ တကၠစီကားေခၚႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သံုးရအဆင္ေျပျခင္း၊ ေစ်းညႇိရန္မလိုျခင္း၊ လံုၿခံဳမႈရႇိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏႇစ္ဦးႏႇစ္ဖက္ အဆင္ေျပၾကပါသည္။ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာအလုပ္မ်ားမႇအစ ဟိုတယ္ဘြတ္ကင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေလယာဥ္ပ်ံလက္မႇတ္ မႇာယူျခင္းအျပင္ မိမိစားသံုးလိုေသာအစားအစာကို စားသံုးလိုသည့္အခ်ိန္တြင္ စားသံုးႏိုင္ရန္ မႇာယူသည္အထိ ေနရာတကာတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာလႊမ္းမိုးမႈကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာက အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္အခြင့္အေရးသစ္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္သကဲ့သို႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလံုၿခံဳမႈ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရျပန္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း စေတာ့ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုး၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာဖြယ္ရႇိေၾကာင္း ခန္႔မႇန္းထားသျဖင့္ ထိုအေျခေနအတြက္ စကားလံုးအသစ္ […]
Posted On February 24, 2018, By Editorial

၂၀၁၈

၂၀၁၈ သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကာလျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုးက သေဘာေပါက္နားလည္ထားၾကပါသည္။ အားလံုးဟုဆိုရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ စီးပြားေရးႏႇင့္ ႏႇီးႏႊယ္ဆက္စပ္ေနသူမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ဟုဆိုရာ၌ စီးပြားေရးမ်က္ႏႇာစာတစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ံုထားရန္မဟုတ္၊ ရႇင္းလင္းျပတ္သားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မႇတ္ေရးႏႇင့္ က်င့္သံုးေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တရားဥေပဒစိုးမိုးေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရႇိေရး၊ ေငြေၾကးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏႇင့္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ားစြာ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လ်က္ရႇိေနပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏႇင့္ နည္းပညာ စသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရႇိေသာ၊ ကြၽမ္းက်င္ႏႇံ႔စပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳႏႇင့္ အျမင္အေတြးတို႔ကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ႏႇစ္သစ္တြင္ မိမိေလွ်ာက္လႇမ္းရမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ပိုမိုပီျပင္စြြာ ေမွ်ာ္မႇန္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အယ္ဒီတာ့အမႇာ
Posted On February 19, 2018, By Editorial

ဘဏ္အတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္ေတြ၊ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ Impact

တုိင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမႇာ အဓိကက်တာ Economic Policy ၊ Fiscal Policy ၊ Monetary Policy စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ Mix Policy အေနနဲ႔ ဒီသုံးခုကုိခ်ိန္ထုိးၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္။ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမႇာဆုိရင္ အဓိက Objective က အလုပ္အကုိင္တုိးတက္ေရးလား၊ စီးပြားေရးတုိးတက္ေရးလားဆုိတာလုိ ဘာကိုဦးစားေပးမႇာလဲဆုိတာ ရႇိပါမယ္။  Fiscal Policy ပုိင္းမႇာေတာ့ Budget နဲ႔ဆုိင္ပါတယ္။ Monetary Policy ပုိင္းမႇာဆုိရင္ Interest Rate က Policy Tool တစ္ခုျဖစ္သလို၊ Policy Tool ေတြအနက္ Open Market Operation လို႔ေခၚတဲ့ Government Bond Tool ေတြ ၀ယ္တာ၊ ေရာင္းတာေတြ စသည္ျဖင့္ ရႇိပါတယ္။ Interest […]
Posted On January 29, 2018, By Editorial

၂၀၁၈ ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား

၂၀၁၈ သည္ လက္ရႇိအစုိးရအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ ႏႇစ္ကာလျဖစ္ပါသည္။ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားထဲမႇ ေသခ်ာေရရာမႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရႇိတြင္ .  . . – ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ – စီးပြားေရးတံု႔ေႏႇးေနမႈ – ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ နည္းပါးေနမႈ – သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏႇင့္ဆက္စပ္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား          ထုတ္ျပန္ရန္ ေႏႇာင့္ေႏႇးေနမႈ – ႏိုင္ငံ၏ေရႇ႕ေရးေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ အားနည္းေနျခင္း – ရခုိင္အေရး – ျပန္လာၾကရမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရး ရရႇိမႈအေနအထား … … … တို႔ ရႇိေနပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္ျမန္မာမ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔၏ အတၲ၊ မာန၊ ေမာဟမ်ားကို […]
Posted On January 19, 2018, By Editorial

ယံုၾကည္မႈစံညႊန္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရႇိရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာအနက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ (Trust) အားနည္းေနျခင္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈဆိုရာတြင္ အစိုးရ (သို႔မဟုတ္)၊ တစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္)၊ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏႇင့္ ပတ္သက္ေနၿပီး အေမရိကန္လူမ်ဳိးတို႔အေနျဖင့္ လူတိုင္းကို ယံုၾကည္ရသည္ဆိုသည့္ စံႏႈန္းမႇာ ၁၉၇၆ ခုႏႇစ္တြင္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရႇိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏႇစ္ စစ္တမ္းမ်ားအရ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရႇိေတာ့သည္။ အလားတူ အေမရိကန္တို႔အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ''လံုး၀မယံုၾကည္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာ ယံုၾကည္ရသည္'' ဆိုသည့္ စစ္တမ္းတြင္ ၁၉၇၆ ခုႏႇစ္တြင္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရႇိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏႇစ္ ဇြန္လတြင္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာသကဲ့သို႔ ဘဏ္မ်ားႏႇင့္ပတ္သက္လွ်င္မူ ၁၉၇၆ ခုႏႇစ္တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရႇိေသာ္လည္း လက္ရႇိအေျခအေနတြင္ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ […]
Posted On November 16, 2017, By Editorial

အေသးစားႏႇင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး

ျမန္မာႏိုင္ငံရႇိ ႏိုင္ငံသားပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အမ်ားစုမႇာ အေသးစားႏႇင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SME) မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ထုိ SME မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဖန္တီးေပးထားသည္ဟု သိရသည္။ အမ်ားစုမႇာ လုပ္ငန္းရႇင္သန္ရပ္တည္ရန္ႏႇင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ယႇဥ္ၿပိဳင္မႈကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး ေဒသတြင္းႏႇင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အလြန္နည္းပါးေနပါေသးသည္။ အမ်ားစုေသာ SME မ်ား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မႇာ ေငြေၾကးအရင္းအႏႇီးျဖစ္သည္။ လက္ရႇိလုပ္ငန္းကို လည္ပတ္ရန္၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏႇီး လိုအပ္ပါသည္။ ယခုအခါ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက လိုအပ္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေပးေနေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕မႇာ ေျပလည္သြားၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအားလံုးအတြက္မူ အခ်ိန္ယူရေပဦးမည္။ လုပ္ငန္းရႇင္သန္႐ံုသာမက ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္လည္း အားထုတ္ရမည္ျဖစ္ရာ အရင္းအႏႇီးသာမက သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ […]
Posted On October 28, 2017, By Editorial

ျမန္မာေတြ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား

လက္ရႇိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေနအထားမႇာ ေႏႇးေကြးေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏႇစ္ကုန္ထိ တိုးတက္ဖြယ္ရာအားနည္းေၾကာင္း စီးပြားေရးအလႊာလႊာ၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ သံုးသပ္ၾကေလသည္။ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းႏႇင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား အဓိက၀ယ္ယူသည့္ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ မိမိႏိုင္ငံေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုန္သည္မ်ားက ေစ်းကစားျခင္းကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသျဖင့္ ျမန္မာကုန္သည္ႏႇင့္ စီးပြားေရးသမားတုိ႔ အခက္အခဲေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အရည္အေသြးႏႇင့္ ထုပ္ပိုးမႈစံမ်ားအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းေကာင္းေကာင္းေပးေသာ ဥေရာပႏႇင့္ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားလည္း အခက္အခဲေတြ႕ေနရပါသည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းမႇာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရႇိတတ္ေသာသေဘာရႇိရာ ႏိုင္ငံတကာႏႇင့္ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ႀကိဳတင္ေနရာယူထားျခင္းႏႇင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို မနားမေနလုပ္ေဆာင္ၾကရသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္၀ိုက္ ဆယ္မိနစ္ႏႇင့္ မိနစ္ႏႇစ္ဆယ္လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္ အကြာအေ၀းတြင္ပင္ Sule Shangi-La ၊ Pullman ၊ The Strand ၊ Kempinski ၊ Pan Pacific ၊ […]
Posted On October 9, 2017, By Editorial