advertisement-image
Advertise With Us

ကြော်ငြာတာဝန်ခံ

ကြော်ငြာကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖုန်းနံပါတ် 09420155861 ကို ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သလို Email ceo.myanmar@gmail.com , editor-ceo@today-publishing.com ကိုလည်း Email ပို့၍ စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

အမှတ် (H) ၊ လှိုင်မြင်းမိုရ်ကန်လမ်း၊ ကန်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – ၀၁ ၅၀၇၃၉၁ ~ ၉၃ ၊ ဖက်စ် – ၀၁ ၅၀၇၃၉၀