UNIQLO ဥေရာပေစ်းကြက္တြင္း ရပ္တည္ရန္ႀကဳိးစားနည္း

 

uniqlo_new

ဥေရာပတစ္ခြင္ ထပ္မံေနရာယူျခင္း

Uniqlo အမွတ္တံဆိပ္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ Fast Retailing အမည္ရွိ ကမၻာ့တတိယအႀကီးဆံုးအဝတ္အစားကုမၸဏီသည္ ကမၻာ့နံပါတ္ႏွစ္ HennES & Mauritz ကုမၸဏီကို  H&M အပိုင္ေဈးကြက္ျဖစ္ေသာ ဆြီဒင္တြင္ ဩဂုတ္ လ ၂၄ ရက္ေန႔က ပထမဦးဆံုးဆိုင္ခြဲဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဥေရာပေဈးကြက္သို႔ ထပ္မံတိုး၍ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ စိန္ေခၚလိုက္သည္။

          “ဒီလိုလုပ္တာဟာ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ႀကီးမားတဲ႔ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ တဒါရွီယာနအိ (Tadashi Yanai) က ေျပာသည္။ သူသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ယင္း၏ေႏြရာသီကာလမ်ားကို ဟာဝိုင္အီတြင္ ဩဂုတ္လလကုန္ပိုင္းအထိ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေစေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ စေတာ့ဟုန္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၿပီးဆိုင္သစ္ဖြင့္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနခဲ့သည္။

          ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္စေတာ့ဟုန္းတြင္ တစ္ေထာင္ထက္မကေသာ လူအုပ္ႀကီးက ဆိုင္သစ္ဖြင့္ပြဲတြင္တန္းစီဝင္ေရာက္ေနခဲ့ၾကၿပီး ဆြယ္တာအက်ႌတစ္ထည္ဝယ္ယူခဲ့သူ အသက္၂၀ အရြယ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက “အသက္အရြယ္မေရြး ဘယ္သူမဆိုဝတ္ႏိုင္တဲ့ အဝတ္အစားအမယ္မ်ိဳးစံုရႏိုင္တဲ့အတြက္ သေဘာက်မိပါတယ္” ဟုေျပာသည္။ 

          ဥေရာပသည္ Fast Retailing ၏ ယခုေနာက္ပိုင္း အာ႐ံုစိုက္ရာေနရာျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဆိုင္သစ္က ရွင္းလင္းစြာမီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ ကုမၸဏီသည္ယမန္ႏွစ္ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ ယင္း၏ပထမဦးဆံုးဆိုင္ခြဲကို Zara (ဇာရာ) အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ လူသိမ်ားေသာ ကမၻာ့နံပါတ္ တစ္ အဝတ္အထည္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ Inditex (အင္ဒီတက္စ္) အေျခစိုက္ရာ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

1

    Uniqlo အမွတ္တံဆိပ္သည္ ယင္း၏ တစ္ကမၻာလံုး ေရာင္းခ်ရေငြ စုစုေပါင္း၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ဥေရာပတြင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသးသည္။ ထို႔အျပင္ Fast Retailing သည္ ယင္းေဒသတြင္ ခါးသီးေသာအေတြ႕အၾကံဳကိုၾကံဳဆံုခဲ့ဖူးသည္။ ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏ပထမဆံုး ပင္လယ္ရပ္ျခားဆိုင္ခြဲကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အေမြးပြအထည္ေရာင္းခ်မႈတြင္ တစ္ဟုန္ထိုးေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၂၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္တြင္တည္ေနရာ ၁၆ ေနရာမွဆိုင္မ်ားကိုဆက္တိုက္ အ႐ံႈးေပၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းထားခဲ႔ရသည္။

          “ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ စိတ္ၾကီးဝင္ၿပီး စိန္ေခၚမႈေတြ ကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာထားခဲ့တယ္” ဟု ယာနအိ က အတိတ္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ျပခဲ့သည္။ Fast Retailing သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးပြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ဥေရာပ တြင္ တျဖည္းျဖည္း ပို၍ေနရာယူလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပတြင္ ဆိုင္ခြဲအေရအတြက္မွာ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ၇၅ ဆိုင္မွ်သာရွိေနေသးသည္။   သံုးပံုတစ္ပံုေသာ Uniqlo ဆိုင္မ်ားမွာ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ တိုင္ဝမ္ တို႔တြင္ တည္ရွိၾကသည္။ ၁၈၆ ဆိုင္မွာ ေတာင္ကိုရီး ယားတြင္ရွိသည္။ ကုမၸဏီသည္ ဩဂုတ္လတြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ရာသီႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္းေရာင္းခ်ေငြယန္းေငြ ႏွစ္ထရီလီယံ ေက်ာ္ (ေဒၚလာ ၁၇.၉ ဘီလီယံ) ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ Uniqlo ၏ ဝင္ေငြအမ်ားစုကို အာရွေဒသမွ စုစည္းရရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ဖက္ရွင္ေလာက၏အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ေသာ ဥေရာပတြင္ ခိုင္မာစြာတည္ေထာင္ရပ္တည္ႏိုင္ ျခင္းမွာ Fast Retailing အတြက္ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈအဆင့္သစ္တစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ 

           Fast Retailing သည္ ယင္း၏အေျခာက္ျမန္ အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ အပူခ်ိန္ထိန္းထားႏိုင္သည့္ အဝတ္အထည္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စိန္ေခၚမႈမွာ ဥေရာပရွိလူမ်ားကို Uniqlo အဝတ္အထည္မ်ားကို ျမင္သာေအာင္ျပႏိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာထိုသူမ်ားသည္ အဝတ္အထည္မ်ားကို ေကာက္ယူၾကည့္႐ႈၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ခံစားၾကည့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

3          Uniqlo သည္ ဤသို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျပဳရန္အတြက္ အလြန္ဩဇာရွိေသာေထာက္ခံအားေပးသူတစ္ဦးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားရာ ယင္းမွာ တင္းနစ္အေက်ာ္အေမာ္ ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒရယ္ (Roger Federer) ျဖစ္သည္။ ထိုဆြစ္လူမ်ိဳး အားကစားသမားသည္  Uniqlo ၏ အမွတ္တံဆိပ္သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဝင္ဘယ္လ္တန္တင္းနစ္ပြဲစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ Uniqlo လိုဂို အမွတ္တံဆိပ္တပ္အားကစားဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ့ရာ ယင္း၏ယခင္ဝတ္ဆင္ေနက်ျဖစ္ေသာ  Nike အမွတ္တံဆိပ္မွ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

          Fast Retailing သည္ အစက္အေျပာက္မ်ားႏွင္႔ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ားျဖင့္ လူသိမ်ားသည့္ ဖင္လန္ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ မာရီမက္ကို (Marimekko) ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Hermes ၏ ယခင္ဒီဇိုင္နာ  Christophe Lemaire  ျဖင့္လည္း ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားကို ပူးေပါင္းတီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

          စီးပြားေရးအနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင့္ Fast Retailing အတြက္ ဥေရာပတြင္ ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းရွိေနသည္။ Inditex (အင္ဒီတက္စ္) သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း၊ H&M  (အိတ္ခ်္အင္အမ္) ၏ ေရာင္းအားမွာ က်ဆင္းေနၿပီး ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားက ဒီဇိုင္းႏွင့္ပစၥည္းအရည္အေသြးမွာ ေဈးႏႈန္းႏွင္႔ေလ်ာ္ကန္ကိုက္ညီျခင္းမရွိဟု တိုးျမင့္၍ ခံစားမိေနၾကသည္။

          Uniqlo သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလပိုင္းမ်ားတြင္ အဝတ္အစားလုပ္ငန္းႀကီးကို ၿဖိဳခြင္းၿပိဳကြဲေစခဲ့ပံုမွာ အဝတ္အထည္မ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပတြင္ထုတ္လုပ္ေစခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္မ်ားကို မိမိကိုယ္ပိုင္ဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအသစ္သည္ အစဥ္အလာအတိုင္း အဝတ္အထည္မ်ားထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္တိုက္ၾကီးမ်ားတြင္တင္၍ ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုသာလြန္ေက်ာ္ျဖတ္သြားေစရန္ တြန္းပို႔ေပးခဲ့သည္။

3

          သို႔ေသာ္ ယေန႔ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ကာလအတြင္း ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈဆက္ လက္ရရွိရန္အတြက္ အာမခံခ်က္မရွိေတာ့ေပ။ အင္အားႀကီးမားေသာ ၿပိဳင္ဘက္ႀကီးမ်ားသာမက  ဝတ္ဆင္သံုးစြဲသူမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ေပးသည့္ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္မ်ားသည္ အတည္တက်ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ျခင္းကိုေရွာင္ရွားၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ သီးသန္႔ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသက္သာေစသည္။

          ၿဗိတိသွ်အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ ဘူးဟူး  (Boohoo) သည္ အလ်င္အျမန္ႀကီးပြားတိုးတက္မႈကို ႀကံဳခဲ့ရ ေသာ နမူနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ကုန္ဆံုး ခဲ့ေသာ ရာသီႏွစ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အဆိုပါကုမၸဏီ သည္ ယင္းတစ္ႏွစ္အတြက္ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အေရာင္းတိုးပြားလာျခင္းကို ေပါင္စတာလင္ေငြ ၅၇၉ သန္း (ေဒၚလာ ၆၇၃ သန္း) ျဖင့္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း အဝတ္အထည္လုပ္ငန္းႀကီး တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံငယ္အသစ္တစ္ခုေပၚေပါက္လာပံုမွာ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား သည္ စက္ခ်ဳပ္အတတ္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ တြဲဖက္ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ အဝတ္အထည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို မည္သူမဆိုဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ ေစသည္။ ပစၥည္းအမယ္တစ္မ်ိဳးတည္းကို အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အဝတ္အ ထည္ေဈးကြက္ဝန္းက်င္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ဝယ္ယူ အားေပးမႈမ်ား ရရွိေကာင္းရရွိႏိုင္ေပသည္။

 

Allan Pyu