Ikea ရဲ႕ အၾကီးမားဆုံးျပည္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈ

ikea

ၿမိဳ႕ျပက Customer ေတြနဲ႔ ကုန္ေလွာင္႐ံုႀကီးႀကီးေတြမွာ မဝယ္ယူခ်င္တဲ့သူေတြကို ပိုမိုေရာင္းခ်ႏိုင္ ဖို႔ Ikea ဟာ ယင္းရဲ ႕ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာအႏွံ႔က လုပ္သားအင္အား ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးစတိုးဆိုင္အေသးေလ ေတြနဲ႔ Online Shopping ေတြဘက္ကို ပိုၿပီးေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔ Ikea စတိုးအမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနတဲ့ Ingka Group က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းဦးေရ၇,၅၀ဝ ကို ကုမၸဏီက ေလွ်ာ့ခ်ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာ့ခ်သြားမယ့္အလုပ္ေတြက စီမံေရးရာနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေရးပိုင္းဆိုင္ရာေတြက ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ၇၅ ခုေအာက္ကို အေမရိကန္မွာဖယ္ရွားသြားမယ္လို႔ Ikea က ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီလိုဖယ္ရွားထားတဲ့ အလုပ္ေတြထက္ပိုမ်ားတဲ့ အလုပ္အကိုင္ေနရာေတြကို ဖြင့္ေပးဖို႔ Ikea ကစီစဥ္ထားပါတယ္။ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈမွာ ကမၻာအႏွံ႔ကၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ စတိုးဆိုင္အေသးေလးေတြကို ဆိုင္အသစ္သံုးဆယ္ထိတိုးခ်ဲ႕သြားၿပီး အလုပ္အကိုင္အသစ္ ၁၁,၅၀ဝ ကို ဖန္တီးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ Ingka က Inkea စတိုးဆိုင္ေပါင္း ၃၆၇ ဆိုင္နဲ႔ Ikea ရဲ႕ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလုပ္သား ၂၀၈,ဝ၀ဝ ထဲက ၁၆၀,ဝ၀ဝ ဝန္ထမ္းဦးေရရွိ ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က Ikea ဟာ ယင္းရဲ႕ပထမဆံုးစတိုးဆိုင္ကို အိႏၵိယမွာဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၂၅ ဆိုင္ အဲဒီမွာထပ္ဖြင့္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ­