ဂရင္းမ်ားေပၚသို႔ ပိုေရာက္ေစရန္ Jeff Johnson, PGA

DPR_0247-lgDPR_0248-lgDPR_0249-lg

တီႏႇစ္ေခ်ာင္းက်င္႕စဥ္

ေဂါက္သီးအား မိမိရရ႐ိုက္ထိမိျခင္း ေနာက္ကြယ္မႇ လ်ဳိ႕၀ႇက္ခ်က္က မည္သို့နည္း။ ေဂါက္သီးအား ဦးစြာထိမႈပါ။ ျမက္အားမ႐ိုက္မိခင္ ေဂါက္သီးအား အရင္ထိျခင္းသည္ သင္ေဂါက္႐ိုက္ေကာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ အဓိက အေရးပါလႇေသာအခ်က္ပါ။ ေဂါက္သီးအရင္ထိရန္အတြက္ ေဂါက္သီးပါရန္မလိုေသာ ေလ့က်င့္မႈေကာင္းတစ္ရပ္မႇာ တီ ႏႇစ္ေခ်ာင္းအားသုံးသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ပါသည္။ ေဂါက္ သီးရႇိေနမည့္ေနရာတြင္ ေရႇ႕ေနာက္ တီႏႇစ္ေခ်ာင္းစိုက္လုိက္ၿပီး လႊဲ႐ိုက္သည့္အခါတြင္ ပစ္မႇတ္ဘက္ရႇိ တီအား႐ိုက္မိေစရန္ အာ႐ုံစိုက္ပါ။ အေပၚပုံမ်ားပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားအားၾကည့္ပါ။ ေသာ့ခ်က္ ႏႇစ္ရပ္ရႇိပါသည္။ ပထမေသာ့ခ်က္မႇာ လက္မ်ား အားေကာင္းစြာဆန့္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေသာ့ခ်က္မႇာ ထိ႐ိုက္ခ်ိန္မႇ ဆြင္းအၿပီးသတ္ခ်ိန္အထိ ခႏၶာကိုယ္အား အ ျပည့္အ၀လႇည့္ထုတ္သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ေျခေထာက္ႏႇစ္ဖက္ပူးကပ္ထားေသာ က်င္႕စဥ္

သင့္၌လြန္ကဲေသာ ကိုယ္အေပၚပိုင္းလႇည့္ထုတ္မႈရႇိေနၿပီး ယင္းအား ေဖ်ာက္ခ်င္ပါက အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း မႇာ ေျခႏႇစ္ဖက္ပူး၍ အ႐ိုက္ေလ့က်င့္ေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္ပါ သည္။

႐ိုက္ခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ဟန္ခ်က္မေကာင္း ျခင္းႏႇင့္ ကိုယ္ခႏၶာအေနအထားမမႇန္ျခင္းတို့ေနာက္၀ယ္ အမ်ားအားျဖင့္ ရႇိေနေသာျပစ္ခ်က္မႇာ ကိုယ္လုံးအေပၚပိုင္း လႇည့္ထုတ္မႈလြန္ကဲျခင္းပါ၊ သင့္၌လည္း ထိုျပစ္ခ်က္ရႇိမရႇိ ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္မႇာ ေျခႏႇစ္ဖက္ပူးကပ္ထားလ်က္ အစြမ္း ကုန္အလြတ္ဆြင္းလႊဲ႐ိုက္ျခင္းအား အႀကိမ္အနည္းငယ္လုပ္ ၾကည့္လုိက္ပါ။ သင္ဟန္ခ်က္မထိန္းႏုိင္ဘဲ ေဘးဘယ္ညာသို့ ယိမ္းယိုင္သြားပါလ်င္ သင့္ကိုယ္လုံးေအာက္ပိုင္း ေတာင့္ခံ ထားႏုိင္သည္ထက္ပို၍ သင့္ကိုယ္လုံးအေပၚပိုင္းက လႇည့္ ထုတ္လႈပ္ရႇားေန၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကုစားခ်က္က ဤသို့ပါ။ ဘက္ဆြင္းကို ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္၊ သို့မဟုတ္ ကိုယ္လုံးအလယ္ ပိုင္းအလႇည့္ကိုပိုမ်ားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ သင့္ လႈပ္ရႇားမႈမ်ား ပိုမိုတည္ၿငိမ္လာၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ဟန္ခ်က္ပိုေကာင္းလာကာ ေဂါက္သီး႐ိုက္ခ်က္မ်ား တစ္သ မတ္တည္း မႇန္ေနမႈကို ပိုမိုရရႇိလာပါလိမ့္မည္။

သံတုတ္အ႐ိုးတံမ်ား

 

ေဂါက္တုတ္အ႐ုိးတံအေၾကာင္းဟု ဆိုၾကပါလ်င္ ဒ႐ိုင္ဘာ၏ အ႐ိုးတံအေၾကာင္းကိုသာ အဓိကေျပာဆိုေလ့ရႇိ ၾကပါသည္။ သို့ေသာ္ သံတုတ္မ်ား၏ အ႐ိုးတံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း သင္မေမ့သင့္ပါ။ သင္မသိလိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သင့္႐ိုက္ခ်က္မ်ား ေကာင္းသင့္သေလာက္ မေကာင္းဘဲျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ သိရႇိရန္လိုအပ္သည္မႇာ သင့္သံတုတ္အ႐ိုးတံမ်ားသည္ သင့္အတြက္ မႇန္ကန္ေသာ အရႇည္ရႇိေနေစရမည့္အျပင္ ေကြးညႊတ္စံႏႈန္းတြင္လည္း သင့္႐ိုက္အားအျပင္ သင့္ေဂါက္သီးပ်ံသန္းမႈလမ္းေၾကာင္း ပုံစံႏႇင့္ပါ လိုက္ဖက္ရန္ လိုအပ္ျခင္းကိုပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သံတုတ္တိုမ်ားအား တိုေတာင္း၍ မာန္ပါေသာဆြင္းျဖင့္ ႐ိုက္တတ္သူမ်ဳိးျဖစ္ပါလ်င္ မာ ေသာအ႐ိုးတံမ်ားအား သံတုတ္ တိုမ်ားတြင္ သုံးသင့္ပါသည္။သံ တုတ္ရႇည္မ်ားအား  သက္သက္ သာသာ ႐ိုက္တတ္သူမ်ဳိးဆိုပါ လ်င္ ေပ်ာ့ေသာအ႐ိုးတံမ်ားကို သံတုတ္ရႇည္မ်ားအတြက္ သုံးရ ပါမည္။ ေဂါက္ဆက္ တစ္ဆက္ ရႇိ ေဂါက္တုတ္တစ္ေခ်ာင္းစီအား သင္ႀကိဳက္ႏႇစ္သက္သည့္ပုံစံ ဖန္တီးႏုိင္ေနပါၿပီ။ ေဂါက္တုတ္ ခ်ိန္ညႇိတပ္ဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္သို့ သင္ သြားၾကည့္လိုက္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္မည္ သို့ဆိုလိုသည္ကို သင္ေတြ႕ရ ပါ လိမ့္မည္။

DPR_0228-a-lg

ေျခထုတ္လႇမ္းမႈေလ႕က်င္႕ခန္း

ေဂါက္ဆြင္း၌ အခက္ဆုံး က႑မႇာ ဘက္ခ္ဆြင္းမႇ ေဒါင္း ဆြင္းသို့ မည္သို့ စတင္ေျပာင္းလဲ ရမည္ကို နားလည္ရန္ျဖစ္ပါလိမ့္ မည္။ အမႇန္တကယ္တြင္ တစ္ ေပါင္းတည္းလုပ္ရမည့္ အလုပ္ သုံးခုရႇိပါသည္။ ပထမတစ္ခုက ဘယ္ဘက္၊ သို့မဟုတ္ ႐ိုက္မည့္ ေရႇ႕ဘက္သို့ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ဒုတိယတစ္ခုက ကိုယ္လုံးလႇည့္ ထုတ္ျခင္းႏႇင့္ တတိယတစ္ခုမႇာ လက္မ်ားနိမ့္က်လာၿပီး ေဂါက္သီးအား ျဖတ္သန္းလႊတ္ထုတ္ျခင္းတို့ ျဖစ္ၾကသည္။ စာဖတ္ရျခင္းအရေတာ့ လြယ္မည္ထင္ရပါသည္။ သို့ေသာ္ ဤမ်မလြယ္ပါ။ ဤသုံးရပ္၏ ေရႇ႕ေနာက္လုပ္ငန္းစဥ္အား နားလည္ရန္မႇာ အခက္ဆုံးပါ။

ထိုလုပ္ငန္းသုံးရပ္လုပ္မည့္ ကိုယ္လုံးအားလုပ္ ငန္းစဥ္ က်င့္သားရရန္အတြက္ ဤသို့ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။ ပထမဦးစြာ ႐ိုက္ေတာ့မည့္ ပုံမႇန္ေျခခ်ကြက္အတိုင္း ေျခႏႇစ္ ဖက္ခ်ဲ၍ ရပ္လိုက္ပါ။ ယင္းေနာက္ သင့္ဘယ္ေျခအား ညာေျခဆီ ပူးကပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးလ်င္ဘက္ခ္ဆြင္းအားပုံမႇန္ အတိုင္း စဆြဲပါ။ ဘယ္ဆြင္းဆံုး၍ အေပၚဆုံးေရာက္သည္ႏႇင့္ ဘယ္ေျခအားျပန္မကာ မူလကေျခခ်ကြက္ေနရာသို့ ျပန္ေရႊ႕ လိုက္ၿပီး ေဒါင္းဆြင္းစကာလႊဲ႐ိုက္လုိက္ပါ။ ဤနည္းေၾကာင့္ ကိုယ္လုံးပစ္မႇတ္ဆီ လႇည့္ထုတ္လိုသည့္ ခံစားခ်က္ႏႇင့္ ေဂါက္သီးထံ လက္မ်ားဆင္းခ်လာသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို သင္ ရရႇိလာပါလိမ့္မည္။

ဤေျခထုတ္လႇမ္းမႈေလ့က်င့္ခန္းေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေကာင္းလာေၾကာင္း သင္ခံစားရပါမည္။ က်န္ရႇိေနေသာ ဆြင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားမႇာ သဘာ၀အတိုင္း အစီအစဥ္တက်ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

page-9-lg

တီအ႐ိုက္ေလ႕က်င္႕ခန္း

 

ေဂါက္သီးဆီ တုတ္ေခါင္းအ၀င္တြင္ အဆင္းလမ္း ေၾကာင္း မည္မ်ေဇာက္ျဖင့္ ဆင္းခ်ရပါမည္နည္း။ ေျမျပင္ အား မထိမီ ေဂါက္သီးအား ဦးစြာထိရမည္ကို သင္ သိၿပီး သားပါ။ သို့ေသာ္ မည္မ်ေဇာက္နက္ေသာေထာင့္ျဖင့္ တုတ္ ေခါင္း၀င္ရပါမည္နည္း။

မည္မ် ေဇာက္နက္ေသာ အဆင္းလမ္းေၾကာင္းရႇိ ရမည္အား သိရႇိေရးေလ့က်င့္ခန္းတစ္ရပ္မႇာ ညာဘက္ပုံပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အ႐ိုက္တြင္ ကြၽႏု္ပ္၏လက္မ်ား ေဂါက္သီးေရႇ႕ဘက္သို့ ေရာက္ေနမႈ၊ ကြၽႏု္ပ္၏ေရႇ႕တင္ပါးမ်ား လႇည့္ေနမႈႏႇင့္ ဦးေခါင္းအနည္းငယ္ေနာက္က်န္ေနမႈမ်ား ကို ေလ့လာပါ။ ႐ိုက္ထိစဥ္ရႇိရမည့္ အေနအထားအမႇန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို့ေသာ္ ဤပုံစံကိုရရန္မႇာ ေလ့က်င့္မႈလိုအပ္ ပါသည္။

တီကေလးကိုပါ ျဖတ္႐ိုက္သြားေသာ ေလ့က်င့္ ခန္းျဖင့္ စတင္ပါ။ တီတစ္ေခ်ာင္းအား ေဂါက္သီးေရႇ႕ကပ္ လ်က္ ပစ္မႇတ္ဘက္တြင္ စိုက္သြင္းလိုက္ပါ။ တီကေလးမႇာ ေခါင္းေပၚ႐ုံ ေကာင္းစြာနစ္၀င္ေနရပါမည္။ ယင္းေနာက္ ေဂါက္သီးအား႐ိုက္ထုတ္လိုက္ပါ။ သင္၏ ေဒါင္းဆြင္းသာ မႇန္ကန္ပါလ်င္ ေဂါက္သီးအျပင္ တီကိုပါ႐ိုက္မိမည္ျဖစ္ၿပီး တီကေလးသည္ ေျမျပင္မႇ ခုန္ထြက္လာပါလိမ့္မည္။

ေဂါက္သီးအားထိပ္ထုျခင္း၊ သို့မဟုတ္ ေအာက္ ႏႈိက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္၌ ဤက်င့္စဥ္အား သင္ ေလ့ က်င့္ပါ။ တျဖည္းျဖည္းႏႇင့္ ေဂါက္သီးအား ျပတ္သားစြာ  ႐ိုက္ထိေတာ့မည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို့ သင္ ေရာက္ေနပါၿပီ။

အခ်ိန္အရြယ္ႏႇင့္ အ႐ိုက္တို့မႇာ တကယ္တြင္ ပုံစံ ခ်င္းမ်ားစြာျခားနားပါသည္။ အ႐ိုက္၌ ကိုယ္အေလးခ်ိန္သည္ ပစ္မႇတ္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဘယ္ဘက္သို့ ေရာက္ေနၿပီး ေရႇ႕ တင္ပါးမ်ားႏႇင့္ ကိုယ္လုံးေအာက္ပိုင္းတို့က ပြင့္ေနၾကကာ ေဂါက္တံက ေရႇ႕ဘက္သို့ ငိုက္လ်က္ရႇိေနသည္ကို ပုံတြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

 

ဘယ္ေျခေပၚတြင္ အားပါပါျဖင္႕ အဆုံးသတ္ပါ

ဒ႐ိုင္ဘာမဟုတ္သျဖင့္ ဆြင္းအျပည့္လႊဲမထုတ္ မိပါဟူသည့္အေျပာက အၿပီးသတ္မႈ မျပည့္၀သည့္အတြက္ ေပးတတ္ၾကေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုပါ။ ထိုအရာသည္ လုံေလာက္ေသာဆင္ေျခ မဟုတ္ပါ။ ကိုက္တစ္ရာအတြင္း ႐ိုက္ေသာ ပစ္ခ်္ေရႇာ့တ္ျဖစ္ေစ၊ သံ ကိုး႐ိုက္ရမည့္ေနရာ၌ သံ ခုနစ္ျဖင့္ အသာေလး႐ိုက္ေသာ ႐ိုက္ခ်က္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ ဘက္ေျခေထာက္ေပၚ၌ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရႇိေနလ်က္ အၿပီး သတ္ရပါမည္။ ယင္းသို့ မျဖစ္ေပၚပါက လႇည့္ထုတ္မႈအျပည့္ ကို မလုပ္မိျခင္းျဖစ္ေစ၊ အ႐ိုက္၌ ေဂါက္တုတ္အား ေစာစီး စြာလႊတ္ထုတ္မိျခင္းျဖစ္ေစ လုပ္ျဖစ္ဖို့ မ်ားေနပါၿပီ။ ရလဒ္ ကေတာ့ သင္တို့ မၾကာခဏ ႀကံဳဖူးသည့္ ဆိုးရြားေသာ ႐ိုက္ခ်က္ပါ။

သင္ေလ့က်င့္သည့္အခါ သံတုတ္တို႐ိုက္ခ်က္ မ်ားျဖစ္ေစ၊ သရီးကြာတဟု ေခၚသည့္ ဆြင္းေလးပံုသံုးပံု ႐ိုက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေစ ထိုး႐ိုက္သည့္ ပန့္ခ်္ေရႇာ့တ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ေျခေပၚသို့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အဆုံးသတ္ ေပးပါ။ ပုံ၌ ကြၽႏု္ပ္သည္ သံေျခာက္အား အသားေလးလႊဲ ႐ိုက္ေနျခင္းပါ။ ကြၽႏု္ပ္က ခ်ဲ႕ကား၍ ျပထားျခင္းမႇာ ကိုယ္ လုံးအျပည့္လႇည့္ထုတ္ေနၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကလည္း ဘယ္ေျခေပၚသို့ မိမိရရႀကီးေရႊ႕ေျပာင္းထားသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ၾကေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ေဂါက္သီးသမားမ်ားက ေဂါက္သီး႐ိုက္ခ်က္တစ္ခုတြင္ မည္သို့အၿပီးသတ္မည္က လြဲ၍ မည္သည့္ကိုမ် မစဥ္းစားေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾကသည္မ်ားကို သင္တို့ၾကားဖူးေကာင္းၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ဤပုံစံ က်န္ ရန္စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေျခေပၚတြင္ ဆြင္းအၿပီးသတ္ မည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ႐ိုက္ေသာ႐ိုက္ခ်က္သည္ က်န္ သည့္လႈပ္ရႇားမႈမ်ားအား အစီအစဥ္တက် အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚသြားေစေၾကာင္း သင္ ေတြ႕လာရပါလိမ့္မည္။

၀င္းျမင့္သိန္း