အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းခြင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့ Rane Brake Lining ကုမၸဏီ

article landscape wartermark final7

အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕Rane Brake Lining ကုမၸဏီဟာ ဒီႏႇစ္နဲ့ပါဆုိရင္ ႏႇစ္ႏႇစ္ ဆက္တုိက္ ‘အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္း ခြင္’ အျဖစ္ သတ္မႇတ္ခံရပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားဆက္စပ္ပစၥည္းထုတ္ လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြထဲမႇာလည္း မႏႇစ္တုန္းက တတိယေနရာရခဲ့ပါတယ္။

ခုလုိအဆင့္သတ္မႇတ္ရာမႇာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတဲ့အခ်က္ေတြက ေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ယံုၾကည္အား ထားရမႈ၊ အလုပ္ကို ဂုဏ္ယူမႈ၊ လုပ္ ငန္းခြင္စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ၊ အလုပ္ မႇာ  ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္း ေတြ ဖြင့္လႇစ္ေပးမႈ၊ အလုပ္မႇာ ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းတာ၀န္ယူႏိုင္ေရး အခြင့္ အလမ္းေတြရႇိမႈ စတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္မႇာ ရာထူးအဆင့္မခြဲျခားဘဲ ေလးစားခင္မင္ စြာ ဆက္ဆံၾကတာေတြ၊ နံနက္တုိင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြး ပြဲေလးေတြ ရႇိတာလည္း ထည့္တြက္ပါတယ္။

ဒီႏႇစ္ျပဳလုပ္တဲ့အထက္ပါ ေလ့လာခ်က္ကို သတင္းနည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ အိမ္ ၿခံေျမကြက္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း စတဲ့ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၀ နဲ့ပတ္သက္ တဲ့ ကုမၸဏီေပါင္း ေျခာက္ရာေက်ာ္ နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 Ref: Times of India