တ႐ုတ္ဘဏ္ေတြရဲ့ အျမတ္မ်ား

ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ICBC ဘဏ္ရံုးခ်ဳပ္

ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ICBC ဘဏ္ရံုးခ်ဳပ္

တ႐ုတ္ထိပ္တန္းဘဏ္ေတြရဲ႕ အျမတ္ေငြေတြဟာ ကမၻာအႏႇံ႔ထိပ္ တန္းဘဏ္တစ္ေထာင္ရဲ႕ စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြေတြရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံု (အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၉၂၀) ရႇိပါတယ္။ တ႐ုတ္ ျပည္ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္နဲ့ ဗဟိုဘဏ္တုိ့က ကမၻာ႔ထိပ္တန္းဘဏ္ေတြရဲ႕ ထိပ္တန္းေလးေနရာမႇာ ရႇိေနပါ တယ္။ အဲဒီ ကမၻာ႔ဘဏ္ေတြရဲ႕ အျမတ္ေငြတန္းစီစာရင္းမႇာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရႇိ ဘဏ္ေတြက စုစုေပါင္းရဲ႕ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဥေရာပဇုန္ရႇိဘဏ္ေတြက ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ ဂ်ပန္ဘဏ္ေတြက ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးရႇိၾကပါတယ္။

Ref: ShanghaiDaily