စီးပွာရေးအဘိဓာန် ၁၂၂

Fractional Share ရှယ်ယာ/ (စတော့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း

ကုမ္ပဏီအများအပြားတွင် အမြတ်ဝေစုကို ပြန်လည်မြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များရှိကြသည်။ ငွေသားအမြတ်ဝေစုကို ဈေးကွက်အတွင်းမှ ရှယ်ယာများဝယ်ယူမြှုပ်နှံသည်။ ဤလုပ်ပုံနည်းက ရှယ်ယာအစိတ်အပိုင်းများ မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်စေသည်။

Frame အခြေခံဘောင်

စာရင်းအင်းပညာနမူနာကောက်ယူရာတွင် (နမူနာ SAMPLE, def.1 ကြည့်ပါ) ပင်မဦးရေမှ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအနေအထားတစ်ခုကိုဆိုသည်။ ဥပမာ- လုပ်သားဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလေ့လာမှုတွင် အခြေခံမူဘောင်ဝန်ထမ်းဌာနမှထားရှိသော မှတ်တမ်းဖိုင်များ၊ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီးဌာနက ထိန်းသိမ်းကိုင်ဆောင်ထားသော မှတ်တမ်း၊ သို့မဟုတ် စာရင်းများဖြစ်သည်။

Franchise လုပ်ခွင့်လိုင်စင်

၁။ အစိုးရက လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ သို့မဟုတ် အဖွဲ့တစ်ခုသို့ အများပြည်သူဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု၊ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အများအားဖြင့် လုံးလုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုဆိုသည်။ ဥပမာ- စည်ပင်သာယာသယ်ယူပို့ဆောင်သည့် အစီအမံ (ဘတ်စ်ကားလိုင်း၊ မြေအောက်လမ်း) လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် အများပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်
ခွင့်လိုင်စင်ကိုဆိုသည်။ လုပ်ခွင့်လိုင်စင်တွင်ပါရှိသော သတ်မှတ်ချက် သဘောတူကတိစာချုပ်နှင့် အလားတူပြီး ဥပဒေရုံးက အကောင်အထည်ဖော်စေနိုင်သည်။ ယင်း၏ကာလမှာ ကန့်သတ်မှုဖြင့်မှအမြဲတမ်းလည်း အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ဖရန်ချိုက်လိုင်စင်ကို ဥပဒေကော်မရှင်တစ်ခုက သာမန်စီမံအုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲသည်။ (ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု ကော်မရှင် PUBLIC SERVICE COMMISSION ကိုကြည့်ပါ။) လိုင်စင် LICENSE, def.1 ကို ကြည့်ပါ။

၂။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူလိုင်စင် Dealer Franchise လည်းဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်မျိုး အထူးပြုကျွမ်းကျင်သူနှင့် လက်လီသမားတစ်ဦးတစ်ဖွဲ့ကြား စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက် စပ်ပတ်သက်မှုဖြစ်သည်။ ပထမအဖွဲ့က ဒုတိယ ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့သို့ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်၊ သို့မဟုတ် ဈေး ကွက်နည်းပညာအမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်နှင့် အခြားကျွမ်းကျင်မှုကို အခငွေဈေးဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤသို့လုပ်ကိုင်မှုပုံစံကို အမေရိကန်ရေနံနှင့် မော်တော်ကားဈေးကွက်ကဏ္ဍတို့၌ နှစ်ပေါင်းများစွာက တည်းကရှိနေခဲ့ပြီး ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့် ချက်ချင်းအမြန်စား စားသောက်ကဏ္ဍများတွင် တိုးမြှင့်တွင်ကျယ်လာခဲ့သည်။ ယင်းသို့သော ဖရန်ချိုက်လိုင်စင်များသည် သဘောအလျောက်ချိန်း (ချိန်းစတို CHAIN STORE အောက်တွင်ကြည့်ပါ) နှင့် အလားတူသော်လည်း သဘောကျချိန်းများတွင် အခြေတကျ လက်လီဆိုင်များနှင့် လုပ်ကြသည်။ လိုင်စင်ချပေးသူများက အသစ်ဝင်ရောက်လာသူများကိုနှစ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းတွင် ဆွဲသွင်း၍ သူတို့ ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစရန် ကူညီလိုကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၌ လိုင်စင်ဖရန်ချိက်ပေးသူများက လက်လီဆိုင်သစ်တို့၏ တည်နေရာအရပ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ စတိုတည်ဆောက်မှုကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ကနဦးဈေးရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ဖွင့်ပွဲများ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်။

Fraud လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု

ဥပဒေတွင် အဓိကကျသည့် အချက်အလက်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လွဲမှားဖော်ပြ၍ အခြားသူတစ်ဦးအား လွှဲမှားဖော်ပြချက်ပေါ်အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်စေပြီး၊ အကျိုးဆက်အဖြစ် အဖိုးတန်ပစ္စည်း၊ သို့မဟုတ် တရားဝင်ရပိုင်ခွင့်တစ်ခု စွန့်လွှတ်စေသည်။ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းသည် တရား မနစ်နာမှု TORT ဖြစ်သည်။ လိမ်ညာမှုများဥပဒေ Statute of Frauds အင်္ဂလိပ်ပါလီမန်က ၁၆၇၇ တွင် စတင်ပြဋ္ဌာန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေများတွင် ယင်းကိုအတုယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပုံစံတကျမဟုတ်သည့် ကတိစာချုပ်အချို့အား တရားဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စာဖြင့်ရေးသားစေသည်။ တိုက်တာအိမ်ခြံမြေနှင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပါ ကုန်စည်ရောင်းစာချုပ်များပါဝင်သည်။ တစ်သမတ်တည်းကုန်သွယ်ရေးကို The Uniform Commercial Code က လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု ဥပဒေကို ရုံးတော်များကဖွင့်ဆိုရာ၌ လွတ်လပ်စွာဖြင့် မူရင်းရည် ရွယ်ချက်များနှင့်အညီဖြစ်စေရန် လမ်းညွှန်ထားသည်။

Freddie Mac ဖရက်ဒီမက်ဖက်ဒရယ်

အိမ်ပေါင်ချေးငွေကော်ပိုရေးရှင်း FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION ကို ကြည့်ပါ။

Free Alongside Ship

အက်ဖ၊အေ၊အက်စ F.A.S ကို ကြည့်ပါ။

Free Coinage အခကြေးလွတ် အကြွေငွေသွန်းလောင်းမှု

ပေးထားသော သတ္တုဖြင့် ဦးရေကန့်သတ်ချက်မရှိအကြွေ ငွေသွန်းလောင်းမှုဖြစ်သည်။ ဤစနစ်အရ မည်သူမဆို သတ္တု-ရွှေ၊ သို့မဟုတ် ငွေ-ယူဆောင်လာပြီး သွန်းရုံသို့ သွန်းလောင်းခပေး၍ ဒင်္ဂါးများပြုလုပ်နိုင်သည်။ (အကယ် ၍ သွန်းလောင်းခြင်းကို အခကြေးလွတ်ဆိုပါက ကျေးဇူး ပြုသွန်းလောင်းမှုခေါ်သည်။) အခလွတ်ငွေဖြင့် သွန်း လောင်းထားသောဒေါ်လာများ တစ်ချိန်က အမေရိကန်မြောက်ဘော်တွင်းမိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ရှိခဲ့သည်။

Freedom of Entry စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လွတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက်ခွင့်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယင်းကို ရောင်းချသူအသစ်၏ ကုန်ကျငွေနှင့် ရရှိမည့်ဝင်ငွေကို အတည်တကျရှိပြီး ရောင်းချသူတို့အတွက်ကုန်ကျငွေ၊ ဝင်ငွေနှင့် နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်သည်။ လွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်နိုင်မှုအတိုင်းအတာသည် ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မည်မျရှိမည်၏ အရေးပါသော အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ လုပ် ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုအတွင်း လက်တွေ့ကန့်သတ်မဲ့လွတ်လပ် ပါက ရောင်းချသူအသင့်အတင့်များပြားပြီး ပစ္စည်းဈေး နှုန်းပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်၊ သို့မဟုတ် အလျင်းမရှိဖြစ်ပေမည်။ အဟန့်အတားများ-ကုန်ကျ ငွေမြင့်မား၍၊ သို့မဟုတ် အခြားကန့်သတ်ချက်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍအတွင်း ဝင်ရောက်ရန်ရှိနေပါက အတည်ကျသူများ က ဈေးနှုန်းပေါ်သိသာစွာ ချုပ်ထိန်းနိုင်ပေမည်။ (ပြည့်စုံ မှုမရှိ၊ IMPERFECT COMPETITION တွင်ကြည့်ပါ။) ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန် အဟန့်အဆီးအတားများတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်များ၊ စီးပွားရေးအခြေအနေများ၊ သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်နေပေမည်။ ဥပမာ-စီးကရက် လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ဈေးကွက်၌ စီးကရက်များပီပြင်စွာ အမည်အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ကွဲပြားခြားနားမှုများဖန်တီး ထားသဖြင့် ကြော်ငြာတွင် သောက်သုံးသူများဆွဲဆောင်ရန် ကြီးမားစွာ မြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်၍ အသစ်ထုတ် လုပ်သူ၏ စရိတ်သည် အတည်တကျရှိပြီး သူများထက် များစွာ မြင့်မားနေပေမည်။ အခြားကဏ္ဍများဖြစ်သည့်မော်တော်ယာဉ်နှင့် သံမဏိတို့တွင် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ လိုအပ်ချက်က မြင့်မားများပြားလှသဖြင့် တံတိုင်းကြီးဖြစ် နေသည်။ လွတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန် အခြားအ ဟန့်အတားများအဖြစ် ကုန်ကြမ်းရရှိမှု၊ စားသုံးသူများနှင့် အလှမ်းကွာဝေးမှုနှင့် တွဲဖက်ပါဝင်သော မြင့်မားသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှုစရိတ်၊ လိုင်စင်၊ မူပိုင် စသည့် ဥပဒေကန့်သတ်ချက်များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာတို့လည်း ရှိနေ နိုင်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်တို့မှာ လက်လီလုပ်ငန်းနှင့်အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်မှုတို့ ဖြစ်ကြသည်။

Free Enterprise လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းအဖွဲ့

အရင်းရှင်ဝါဒ CAPITALISM တွင်ကြည့်ပါ။

Free Goods လွတ်လပ်သောကုန်စည်

ကုန်စည်များ GOODS တွင်ကြည့်ပါ။

Free Lance လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူ

အလုပ်ရှင်တစ်ဦး၊ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်များထံမှတာဝန်ခံ၍ လွတ်လပ်အနှောင်အဖွဲ့ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်။ ဝေါဟာရကို အလုပ်ရှင်တစ်ဦးက ခန့်ထားဆောင်ရွက်စေခြင်းထက် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူအမျိုးမျိုးသို့ ယင်းတို့၏အလုပ်ကို လွှဲအပ်ရောင်းသူများဖြစ်သည့် စာရေးဆရာများနှင့် အနုပညာရှင်များ၊ ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့၊ တီးဝိုင်းတစ်ဖွဲ့အတွက် သက်သက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစား ယာယီတာဝန်ခံယူဆောင်ရွက်သော တီးမှုတ်သီဆိုပညာ ရှင်များ၊ အခြားစီးပွားရေးနှင့် စက်မှုအတိုင်ပင်ခံဆောင်ရွက် သူများအတွက် သုံးနှုန်းသည်။ ဤအသုံးအနှုန်း၏ မူလ အဓိပ္ပာယ်က ကြေးစားတစ်ဦး၊ အုပ်စိုးသူတစ်ဦးထံမှ ကြေးငွေရယူ၍ ဆောင်ရွက်သော စစ်သည်၊ သို့မဟုတ် စစ်ကဲတစ်ဦးဖြစ်၍ ယင်း၏ လှံဓားလက်နက်သည် လွတ်လပ်စွာ အငှားလိုက်ရန်ရှိ၍ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်စွာအငှားလိုက်လှံဟု ကင်းပွန်းတပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

Free List လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့်စာရင်း

တိုင်းပြည်တစ်ခုအတွင်း အကောက်ခွန်ပေးဆောင်ရခြင်းမရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းဖြစ်သည်။

Free-market Commodity လွတ်လပ်ဈေးကွက် ကုန်စည်

ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအားက ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးသော ကုန်စည်ဖြစ်သည်။ ချုပ်ထိန်းထားသည့်ဈေးနှုန်း ADMINISTERED PRICE မဟုတ်ပေ။ ခေတ်မီစက်မှုနိုင်ငံ အများအပြားတွင် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းအနည်း ငယ်သာ ဤအမျိုးအစားတွင်ရှိပေသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုသန့်သန့် PURE COMPETITION တွင်ကြည့်ပါ။

Free on Board ကုန်းပတ်ပေါ်ရောက်အလွတ်

အက်ဖ၊ အို၊ ဘီ၊ F .O.B လည်း ဖြစ်သည်။

Free Port လွတ်လပ်သောဆိပ်ကမ်း၊ယာယီလက်ခံမှု

Admission Temporaire ၊ ပြည်ပကုန်သွယ်မှုနယ် Foreign Trade Zone၊ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ် Free Trade Zone ၊ လွတ်လပ်သောနယ် Free Zone လည်းဖြစ်သည်။သာမန်အားဖြင့် ဆိပ်ကမ်းအနီး သို့သော် အမြဲမဟုတ်သော နေရာတစ်ခု၊ အကောက်ခွန်စစ်ဆေးမှု၊ သို့မဟုတ် အခွန် ကောက် TARIFF ပေးဆောင်ပြီး ကုန်စည်များတိုက်ရိုက် သွင်းယူနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ကုန်စည်များထိန်းသိမ်း သိုလှောင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ပြုစုခြင်းနှင့်၊ သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်းကို ဤနေရာတွင် ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ပြည်တွင်းပုံမှန်တင်သွင်းခြင်း (အကောက်ခွန်ဌာနဖြတ် သန်း၍) သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းကို အခွန်အကောက်မပေးဆောင်ဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုနေရာ FREE TRADE AREA ကိုကြည့်ပါ။

Free Reserves လွတ်လပ်သော သီးသန့်ငွေများ

ပိုလျံသီးသန့်ငွေများ EXCESS RESERVES အောက်ကြည့်ပါ။

Free Silver လွတ်လပ်သောဘော်

အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အခမဲ့ဒင်္ဂါသွင်းနိုင်သော ဘော်ငွေလွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို ဆိုသည်။

Free Trade လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှု။

နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုတွင် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အဟန့်အတားများအားလုံး ဖယ်ရှားထားခြင်းကိုဆိုသည်။ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှုထောက်ခံသူများ၊ အဒမ်စမစ်မှ ဂန္ဓဝင်ကျောင်းတော်သားများမှ ယနေ့စီးပွားရေးပညာရှင် အားလုံးက လုံးဝကန့်သတ်မဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကိုလွတ်ထားပေးပါမှ ယှဉ်ပြိုင်အကျိုးကျေးဇူးမူဝါဒကို ကျင့်သုံးစေနိုင်ပြီး စွမ်းရည်အပြည့်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုနှင့် အကောင်းဆုံးအရပ်ရပ် စီးပွားရေးသက်သာချောင်ချိမှုရရှိ စေဟုဆိုကြသည်။ ဆန့်ကျင်သူများက ကန့်သတ်ချက်များသည် ကျန်းမာရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေး၊ အမျိုးသား လုံခြုံရေးနှင့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍများကာကွယ်ရန်၊ သို့မဟုတ် အားပေးရန်အတွက်လိုအပ်သည်။ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းကဏ္ဍများသည် စီးပွားရေးကျဆင်းကာလများအတွင်း ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်များနှိုးဆွပေးပြီး တိုင်းပြည်၏ ငွေပေးငွေယူရှင်းတမ်းတိုးတက်စေ၍ ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများ ဖွံ့ဖြိုးရေးထောက်ကူပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဂျုံဥပဒေများ CORN LAWS ၊ အကောက်ခွန်သမဂ္ဂ CUSTOMS UNION ၊ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှုနယ်မြေ FREE TRADE AREA ၊ အကောက်ခွန်များနှင့် ကုန်သွယ် မှုဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘောတူညီချက် GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ။ အခွန်အ ကောက် TARIFF def.1 ၊ ကုန်သွယ်မှုအဆီးအတား TRADE BARRIER တို့ကိုကြည့်ပါ။

Free Trade Area လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုနေရာ။

နှစ်နိုင်ငံ၊ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော နိုင်ငံများအကြားအခွန်အကောက်နှင့် အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှု တံတိုင်းအဟန့်အတားများဖျက်သိမ်းရန် သဘောတူစာချုပ်ကို ဆိုသည်။ အကောက်ခွန်သမဂ္ဂနှင့် မတူပေ။ အခွန်သမဂ္ဂ တွင် နိုင်ငံတစ်ခုချင်းက မိမိကောက်ခံသော အခွန်အ ကောက်များကို အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားသည်။ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြား တူညီသည့် ဘုံအခွန်အကောက်များ သဘောတူထားခြင်းမျိုးလည်း မဟုတ်ပေ။ ဥရောပလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုအသင်း European Free Trade Association သည် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဘုံဈေး Common Market မှာ အခွန်သမဂ္ဂဖြစ်သည်။

Freeze ဈေးနှုန်းနှင့်လုပ်ခထိန်းချုပ်မှု။

ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ကြပ်မတ်ရန် ဗဟိုအစိုးရ၏ ယာယီအစီအမံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းနှင့် လုပ်ခကို ချုပ်ထိန်းထားပုံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရေရှည်အစီအမံများမချနိုင်မီ၊အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိမီ ယာယီဖြစ်သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့် ဈေးနှုန်းအားလုံး နှင့်၊ သို့မဟုတ် လုပ်ခများလက်ရှိအဆင့်တွင် ထားရှိပြီးကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း တိုးမြှင့်ရန်တားမြစ် ထားသည်။ ဥပမာ-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၁၉၇၁ ခုနှစ်က ရက်ပေါင်း (၉၀) ဈေးနှုန်းအားလုံးနှင့် လုပ်ခများ မပြောင်းလဲရန်ထားခဲ့သည်။

Foreign Aid နိုင်ငံခြားအထောက်အပံ့။

ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် နည်းပညာအထောက် အပံ့ပေးသည့် မူဝါဒတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းသို့သော မူဝါ ဒတစ်ရပ်ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ချမှတ်ဆောင် ရွက်သည်။ စစ်၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၊ ရေကြီးရေလျံမှုနှင့် အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တို့မှ သက်သာမှုရရှိစေရန် အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဘုံရန်သူကို ကာကွယ်ရန်စစ်ရေး အကူအညီ၊ အကျိုးလို၍ သွန်းလောင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရန် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောနိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်ခြင်းကို မိမိ၏ကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်ရန် (သို့) ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုယေဘုယျတိုးတက်ရန် ဆောင် ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကူညီထောက်ပံ့မှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းပစ္စယတိုက်ရိုက်လက်ဆောင်ပေး ခြင်း၊ ရေတိုရေရှည်ချေးငွေများ မည်သို့မည်ပုံသုံးစွဲရမည်၊ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် (ချေးငွေLOAN def.2 ကြည့်ပါ)၊ နည်းပညာအကူအညီနှင့် လေ့ ကျင့်ပြုစုရေးအစီအစဉ်များ၊ သီးသန့်စီမံကိန်းများ (သို့) ကျယ်ပြန့်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ၊ ပိုလျံ နေသည့် အစားအသောက်နှင့် အခြားပစ္စည်းများဈေးသက် သာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းအမေရိကန်အထောက်အပံ့အစီအစဉ်များကို နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအေဂျင်စီ AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT က ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေး သည်။ အခြားနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ် ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြန်လည်တည် ဆောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံတကာဘဏ် INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (ကမ္ဘာ့ဘဏ် WORLD BANK) နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK ၊ အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ASIAN DEVELOPMENT BANK နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံ LESS DEVELOPED NATION ကိုလည်းကြည့်ပါ။

ဒေါက်တာဦးမော်သန်း (ပါမောက္ခချုပ် (ငြိမ်း))