ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာနဲ႔ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင္႔ Bahrain ႏုိင္ငံမွာ ၾကီးပြားေရးလုပ္ရတာ ပုိေကာင္းလာ

51540152_1994160330639035_4964420416748650496_nဘာရိန္း(Bahrain) ႏိုင္ငံမႇာ ကုန္သြယ္ေရးနဲ့ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏံႇမႈဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္လိုက္တဲ့အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရတာေတြ ပိုေကာင္းလာပါတယ္။ ယင္းမ်ားမၾကာမီက ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ စာရင္းမ်ားအရ သိရတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံမႇာ စီးပြားေရးလုပ္ ကိုင္ေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပေစမယ့္ စည္းကမ္းဥပေဒအသစ္မ်ားကို အ တည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္တယ္။

ဘာရိန္းႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ကို စီးပြားလုပ္ရတာ လြယ္ကူအဆင္ေျပမႈအရတန္း စီရာမႇာ အမႇတ္စဥ္ ၆၂ ရႇိတယ္။ ဒါ ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏႇစ္ကထက္ ႏႇစ္ေနရာတက္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ကစၾကည့္ရင္ အေကာင္းဆံုး အေနအထားျဖစ္တယ္။ အခြန္ေငြေပးသြင္းရာမႇာ 
အဆင္ေျပတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြထဲမႇာ အဆင့္ငါးေနရာမႇာရႇိတယ္။ အေဆာက္အအံုေျမေနရာစတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို တရား၀င္မႇတ္ပံုတင္ရာမႇာလည္း လြယ္ကူတယ္။ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈပမာဏနည္းနည္းသာပါ၀င္ထားသူေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အေရးေတြနဲ့ပတ္သက္လို့လည္း အ ဆင္ေျပေနတယ္။ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံၾကသူေတြဟာ ၂၀၁၉ ခုႏႇစ္ထဲမႇာ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သြားၾကမႇာ ျဖစ္တယ္။ ဘာရိန္းႏိုင္ငံကလည္း အဲဒီႏႇစ္ထဲမႇာပဲ ႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြအေပၚ တန္ဖိုးထပ္တိုးအခြန္မ်ားကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စတင္ေကာက္ခံသြားမႇာျဖစ္တယ္။ 
ႏိုင္ငံတြင္းမႇာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူလာတဲ့အတြက္ ဘာရိန္းႏိုင္ငံအတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏႇစ္ရဲ႕ ပထမကိုးလအတြင္း ျပည္ပရင္းႏႇီး ျမႇဳပ္ႏံႇမႈဟာ ေဒၚလာသန္း ၈၁၀ ရႇိလာခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ၂၀၁၇ ခုႏႇစ္ကုန္ ပမာဏထက္ ေဒၚလာ ၇၇ သန္းတိုး လာတာျဖစ္တယ္။