“ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတည္ေထာင္လွ်င္” ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္

 

IMG_5120

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon မွာ ကိုယ္ပုိင္လုပ္ငန္းတည္ေထာင္လွ်င္ Seminar ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းထားကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာ Startup ၊ SME လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သူမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပတဲ့ "ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတည္ေထာင္လွ်င္" ေဟာေျပာပြဲကို တူေဒးစာအုပ္တိုက္မွ ထုတ္ေဝတဲ့ CEO စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဂၢဇင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပတာျဖစ္ၿပီး Sponsor မ်ားအျဖစ္ CB Bank၊ City Mart Holding Co., Ltd ၊ Enervon-C နဲ႔ PAN တို႔က ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲမွာ CEO စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဂၢဇင္းမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဆရာေဒါက္တာသာထြန္းဦးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ကုမၸဏီတည္ေထာင္ရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးလည္းေကာင္း၊ အခြန္အခဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးပါရန္ အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ံုး(၁) မွ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းလြင္ဦး မွလည္းေကာင္း ၊ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳ – Rangoon Tea House ေခါင္းစဥ္ျဖ Rangoon Tea House မွ Managing Director ဦးထက္ျမက္ဦး မွလည္းေကာင္း အသီးသီးေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအတြင္း Speaker မ်ားအသံုးျပဳခဲ့ေသာ Powerpoint မ်ားကို CEO Myanmar Website မွာ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္အထိ တင္ထားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး အသံုးျပဳခဲ့ေသာ powerpoint

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းလြင္ဦး အသံုးျပဳခဲ့ေသာ powerpoint

ဦးထက္ျမက္ဦးအသံုးျပဳခဲ့ေသာ powerpoint