ေက်းဇူးတင္လႊာ

2CEO  စီးပြားေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈမဂၢဇင္းကို ဖတ္႐ႈသူမ်ား၊ စာမူမ်ားေရးသားခ်ီးျမႇင့္ေပးၾကေသာ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး မ်ား၊ အင္တာဗ်း ေမးျမန္းမႈမ်ားကိုအခ်ိန္ေပးေျဖၾကားေပးၾကေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆရာမ်ား၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္းေရးဆြဲေပးၾက   ေသာ ဆရာမ်ား၊ မဂၢဇင္းတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းၾကေသာ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ား၊ CEO မဂၢဇင္းက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ Seminar မ်ားႏွင့္ Myanmar Executive Forum မ်ားတြင္ အခ်ိန္ေပး ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေပးၾကေသာ Speaker မ်ား၊ Panellist  မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကေသာ  City Mart Holdings Co Ltd ၊ City Express ၊ CB Bank ၊ Enervon-C ၊ Hotel Marvel ၊ IKBZ Insurance ၊ Pan ၊ Revlon ၊ Stallion Lubricants ၊ U Kar Ka Company ၊ Yum Yum ႏွင့္ CEO မဂၢဇင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ အားေပးကူညီၾက သူအသီးသီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။